در حال بارگزاری....

سرکوب وهابیون سلفی-سوریه-عراق-داعش

947 0

سرکوب هوایی هابیون سلفی داعشی

دانلود ویدیو گزارش
حوادث سوریه عراق داعش