در حال بارگزاری....

حضور آقای حمزه آزاد و دکتر محمدحسین رضوانی در برنامه ی برخط

حتما درباره ی جشنواره بازیسازان مستقل شنیده اید که برای نخستین بار ساماندهی بازیسازان مستقل ایران در دستور کار این جشنواره قرار دارد و همچنین حمایت از آنها برای ارائه محصولات خود به بازارهای ملی و جهانی. شرکت بازی سازان جوان، بنیان گذار و برگزارکننده این جشنواره است.


حالا پنجشنبه ساعت ۱۹:۱۵ مسئولین این جشنواره