در حال بارگزاری....

نخست وزیر را پس از تقدیم دسته گل بیرون انداخت

706 0

یکی از نمایندگان اوکراین، پس از دادن دسته گل به نخست وزیر این کشور، او را بغل می کند و از پشت تریبون بیرون می اندازد. سپس بقیه نمایندگان این شخص را کتک می زنند.

دانلود ویدیو گزارش
سیاسی اوکراین مجلس دعوا