ویدیوهای مشابه
در حال بارگزاری....

انتقاد جمهوری خواهان آمریکا به توافق هسته ای انجام شده

انتقاد جمهوری خواهان آمریکا به توافق هسته ای انجام شده با ایران. . . . .========== مــــــورد پــــسنــــد واقــــــــع شــــــد. . .کــــــانــــــال مـــــن را دنـــــــبـــــال کنـــــیـــــــد نــظـــــــر و لایـــــک هــــم فـــرامـــوش نـــشــــــــه.... بــــــــــا تـــــشـــــکــــر . . . آدرس کــــانــــال : www.aparat.com/Shahab.Am