در حال بارگزاری....

آیا برای خانه تکانی کامپیوتر خود آماده هستید؟

در این آموزش خانه تکانی کامپیوتر و نحوه ی پاک سازی فایل های اضافی کامپیوتر و همچنین یک پارچه سازی فایل های تکه تکه شده را بررسی می کنیم. این کارها سبب افزایش سرعت کامپیوتر می شود.