در حال بارگزاری....

بانک ها مصوبه شورای پول و اعتبار را دور می زنند

شبکه خبر- 5 خرداد 94- 20:00| رئیس اتاق بازرگانی تهران حسابی از بانک ها انتقاد کرده و گفته است بانک ها بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی را یکروز هم اجرا نکردند.