در حال بارگزاری....

ماسک هالویین دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا

ماسک میلیونر دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده یکی از پرفروش ترین ماسک های جشن هالوین در مکزیک و برزیل بوده است و بسیاری از آمریکایی ها آن را به عنوان هدیه به آمریکا می برند. این نامزد ریاست جمهوری خشن ترین و جنگ طلب ترین مخالف مهاجران در بین نامزد های ریاست جمهوری است و به عنوان ترسناکترین شخصیت استفاده میشود.