در حال بارگزاری....

علی قائمشهر،مبلغ وهابیت در آپارات....!

علی قائمشهر،خط قرمز آپارات است........کاربر مسلمان موحد از جانب سایتهای رسمی بعنوان مبلغ وهابیت معرفی گردیده است...به ویدئوی مرتبط به همین موضوع در کانال بنده مراجعه کنید...