در حال بارگزاری....

هلالی و بهمنی:به غمت نظاره کردند مادر مادر / فدکت را پاره کردند مادر مادر

به غمت نظاره کردند مادر مادر / فدکت را پاره کردند مادر مادر / پشت در با هیچ بهونه مادر مادر / زدندنت با تازیونه مادر مادر / مادر رخ تو گشته نیلی / مادر کی زد تو را با سیلی / اون هایی که گل می چیدند مادر مادر / خوبی یاس را ندیدند مادر مادر / ساقه ی یاس را بریدند مادر مادر / باغبون را می کشیدند مادر مادر / زینب تو غم نصیبه مادر مادر / شده ام من بی حبیبه مادر مادر / ذکر من امن یوجیب مادر مادر / بابامون خیلی غریب مادر مادر