در حال بارگزاری....

کنترل اینترنت فرزند با آنتی ویروس نود ۳۲

متاسفانه ما مردم ایران، هر کالا یا خدمت جدید را ابتدا استفاده می کنیم و بعد از ضربه خورد تازه می فهمیم که باید یک سری مسایل را برای استفاده از آن مطالع کنیم و در نظر داشته باشیم.
اینترنت سال هاست که وارد کشور ما شده است ولی متاسفانه خیلی از والدین حتا خود توانایی استفاده از آن را ندارند. ما اینترنت فرزند خود را فقط برای محتوا هایی که از نظر جنسی مشکل دارند نباید محدود کنیم.