در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر لاله بختیار درباره ترجمه انگلیسی قرآن عظیم

گفتگو با دکتر لاله بختیار درباره ترجمه انگلیسی قرآن عظیم و تفسیر اصلی سوره نساء آیه ۳۴