در حال بارگزاری....

آخر خنده - اجراش عالیه

یعنی حتی اگه بی صدا گوش کنی و نفهمی چی تعریف میکنه بازم میخندی

اون پشت خبر رسیده دوتا تلفاتم داشتیم از بس خندیدن


24 خرداد 96