در حال بارگزاری....

نظر بهرام عظیمی درباره شاهزاده روم

گفت و گوی بهرام عظیمی با هادی محمدیان کارگردان شاهزاده روم و نظر او درباره این انیمیشن