در حال بارگزاری....

دکتر لاله بختیار درباره ترجمه کتاب ابو علی سینا

گفتگو با دکتر لاله بختیار درباره ترجمه انگلیسی کتاب قانون در طب از ابو علی سینا