در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر لاله بختیار درباره ترجمه کتاب ابو علی سینا

گفتگو با دکتر لاله بختیار درباره ترجمه انگلیسی کتاب قانون در طب از ابو علی سینا