در حال بارگزاری....

پا روی میز انداختن "جک استراو" در برابر "روحانی"

بخشی از صحبت های علی خضریان ، دبیر اسبق اتحادیه انجمن اسلامی مستقل در مناظره با صادق زیبا کلام در دانشگاه تهران پیرامون تعلیق غنی سازی