در حال بارگزاری....

مانور و تمرین نظامی مشترک ایران و آمریکا 1964

212 0

مانور و تمرین نظامی مشترک ایران و آمریکا 1964

دانلود ویدیو گزارش