در حال بارگزاری....

دکتر لاله بختیار درباره ترجمه کتابهای دکتر علی شریعتی

279 0

گفتگو با دکتر لاله بختیار درباره ترجمه انگلیسی کتابهای دکتر علی شریعتی به نامهای حج، فاطمه فاطمه است، مذهب علیه مذهب، و ما و اقبال وترجمه انگلیسی سخنرانی های متفرقه اش درباره زن

دانلود ویدیو گزارش