در حال بارگزاری....

پایان مذاکرات بی نتیجه ی ژنو ، در باره ی یمن

اسماعیل ولد شیخ (فرستاده سازمان ملل به یمن)، در یک کنفرانس خبری با اعلام رسمی پایان مذاکرات ژنو در مورد یمن ، آن را بی نتیجه توصیف کرد.
ولد شیخ گفت: هیچ توافقی صورت نگرفته است چرا که طرفین بر مواضع خود کماکان باقی مانده اند.
وی موعد بعدی مذاکرات را مشخص نکرد و گفت: برای این منظور باید به نیویورک باز گردم.