در حال بارگزاری....

رکورد سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان

102 0

لحظه پایان ثبت رکورد جهانی اصلاح موی سر 836 نفر در 36 ساعت بدون استراحت توسط سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان

دانلود ویدیو گزارش