در حال بارگزاری....

اقتصاد مقاومتی، محور برنامه ششم توسعه

شبکه تهران- 27 مهر 94- 24:00| رئیس مجلس تاکید کرد محور فعالیت های دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه اقتصاد مقاومتی بر مبای تولید و صادرات است.