در حال بارگزاری....

سخنرانی صدام در جبهه

تصاویری از سخنرانی صدام ملعون (احتمالا بدل صدام) در جبهه و نزدیکی خط مقدم برای سربازان عراقی جهت تهییج و دادن روحیه به آنها