در حال بارگزاری....

مخدر صوتی توهم زا 740 هرتز ، توهم زا و استرس زا

این یکی یه خورده دوزش بالاست ، اوایل خوبه ولی یه خورده که بری جلوتر ، تنفس شروع می کنه به تندتر شدن ، استرس یه ذره بالا میره ، و بالاتر و دوباره جلوتر ، تنفس آروم میشه و استرس کم میشه ، یه چیزی تو مایه های ، نمی شه گفت : برو رو هوا. !