در حال بارگزاری....

از بین بردن بوی آمونیاک و ضدعفونی سالن های مرغداری با ازن

کاربرد ازن اینبار در صنعت مرغداری به کمک صنعت گران . با استفاده از ازن و ازن ژنراتور صنعت گران میتوانند در بخش های مختلف در مرغداری های خود از استفاده کنند و باعث بهبود کیفیت و کاهش هزینه های خود باشند .
شرکت شمیم شریف با مشاوره و طراحی و ساخت و پیاده سازی دستگاهای ازن ژنراتور با طراحی بهینه تر از نمونه های خارجی در خدمت شما باشد .