در حال بارگزاری....

پورعرب همیشه پورعرب است و ستاره ،ستاره است...

پس از یک سکوت طولانی
ناگفته های ابوالفضل پورعرب
در
پر سیاوشون
فیلمی از مجتبی بیطرفان
بزودی در رسانه ی خانگی
گاهی یادمان میرود که ستاره ،ستاره است و هیچ گاه درخشش او کم نخواهد شد فقط فاصله هاست که گاهی ما او را کم سو میبینیم..