در حال بارگزاری....

درگیری فیزیکی در صحن علنی پارلمان اوکراین

WWW.RASANEH24.COM | پارلمان اوکراین باردیگر میزبان درگیری فیزیکی میان نمایندگان هوادار نخست وزیر و مخالفان وی بود.