در حال بارگزاری....

وقتی که هنر و اراده شاهکار می کند

در زمانه ای که بسیاری دست ها توان انجام کارهای روزمره را ندارند، پاهایی هستند که علاوه بر وظایف دست ها، لحظه ها را ثبت می کنند و تصاویر شگفت انگیز می آفرینند.