در حال بارگزاری....

وقتی که هنر و اراده شاهکار می کند

361 0

در زمانه ای که بسیاری دست ها توان انجام کارهای روزمره را ندارند، پاهایی هستند که علاوه بر وظایف دست ها، لحظه ها را ثبت می کنند و تصاویر شگفت انگیز می آفرینند.

دانلود ویدیو گزارش
هنری معلولیت نقاشی هنر