در حال بارگزاری....

ناسزای وزیر خارجه روسیه به وزیر خارجه آل سعود صهیونیستی

در این ویدیو باز وزیر خارجه تكفیری داعشی صهیونیستی آل سعود درمورد سوریه ادعای تكراری خودش را میگوید كه وزیر خارجه روسیه بلافاصله با عصبانیت زیر زبانش به او ناسزا میگوید