در حال بارگزاری....

بالا رفتن سواد و بالا رفتن جهل

اردوی زیارتی نوجوانان پسر به مشهد مقدس.سخنرانی بسیار زیبای آقای حسین زاده. بالا رفتن سواد و بالا رفتن جهل و......اینها خنده نداره،گریه داره.