در حال بارگزاری....

تریلر فیلم (2014) The Imitation Game

این فیلم داستان «آلن تارنینگ» ریاضیدان انگلیسی است که در جریان جنگ جهانی سعی در شکستن کد انگیما دارد...


فیلم تریلر فیلم The Imitation Game