در حال بارگزاری....

تریلر فیلم (2014) The Imitation Game

این فیلم داستان «آلن تارنینگ» ریاضیدان انگلیسی است که در جریان جنگ جهانی سعی در شکستن کد انگیما دارد...