در حال بارگزاری....

طرح تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی

سخنرانی دکتر محسن علیمردانی به عنوان مخالف اول طرح تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی