در حال بارگزاری....

کتاب تغذیه/ نشانیه دانلوده نرم افزار رایگانه تغذیه/وری گوود

نرم افزاری بسیار عالی و بی نظیر و البته طبقه بندی شده در مورده تغذیه اسلامی - علمی - سنتی
کتاب به غذایمان بنگریم کتابی است در جهت توصیه به اصلاح عادات تغذیه. این کتاب با رویکردی اسلامی- سنتی و علم روز به رشته تحریر درآمده، که حاصل مطالعات چند ساله ایست که به صورت بسیار طبقه بندی شده آماده شده است. این کتاب با استفاده از منابع بسیار معتبر تالیف شده است و به بسیاری از موضوعات مهم در زندگی پرداخته شده است و در واقع یک دایرة المعارف تغذیه است که برای همه مفید است؛ برای استفاده عموم مردم از این کتاب با اجازه مو